ประสบการณ์ผู้ใช้

มะเร็ง


คุณอ้อ มะย่น
ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี


คุณบรรจง เคซีย์
ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2


คุณสุภัสสรา เอมเอก
ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย

คุณสุเทพ แหวนทอง
ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง


คุณรัฐกานต์ เวชกุล
ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก


คุณหว่อง ฮุยซุย
มะเร็งระยะสุดท้ายในปอด

ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

 


อาจารย์สมจิตต์ เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ


อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค


คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม


อาจารย์สัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาจารย์วิภา เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

คุณศากุน ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่

 

เบาหวาน

 


คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณจิราทิพย์ ร่มละมูลพูลผล

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสมบูรณ์ ชมแสงแก้ว

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

สุขภาพตา

 


คุณณัชร วรดานฤทธิ์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

 

ภูมิแพ้อากาศ

 


คุณสุธิดา สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

คุณชิดชนก ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ

 

กระเพาะ/กรดไหลย้อน

 


คุณศิริชัย แสนแก้ว

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

คุณธีราวัต อยู่มะเริง

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน

 

ซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูก

 


คุณยูนิต วงค์คำหาญ

ผู้มีปัญหาซีสที่เต้านม รังไข่ และกรดไหลย้อน

คุณพรรณี ปิยะรัตน์

ผู้มีปัญหาช็อกโกแลตซีสที่ปีกมดลูก

คุณกัลยาณี เตชะวันโต

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ทรวงอก

 

รายการ สุขอย่างเสรี ด้วยภูมิสมดุล

ออกอากาศ เดือน กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

 

 

ตอนที่ 1

 

 

 

 

ตอนที่ 2

 

 

 

 

ตอนที่ 3

 

 

 

 

ตอนที่ 4

 

 

 

 

 

 

**ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Visitors: 23,167