ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO จัดการเซลล์มะเร็งได้อย่างไร

 มะเร็งเกิดจากสภาวะภูมิคุ้มกันน้อยเกินไป และเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตไม่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ การทำงานของผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO ชนิดแคปซูลไปกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Killer T Cell ให้เพิ่มอานุภาพยิ่งขึ้นด้วยการกระตุ้น Th1, Th9 และกระตุ้น Th17 มากกว่าหลายเท่าจึงทำให้ NK cell เพิ่มอานุภาพในการ จัดการเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น และยังพบว่าผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO ชนิดน้ำมีสาร GM-1 และ Polysaccharide (พอลิแซกคาไรด์) ที่กระตุ้นให้ NK Cell มีประสิทธิภาพในการจัดการเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มอานุภาพ Killer T Cell ด้วยการกระตุ้น IL9 และ IL18 อีกครั้งยังระงับการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งด้วย Alpha Hydroxy Citric Acids (อัลฟา ไฮดรอกซี่ ซิตริก เอซิส) ที่ดักจับธาตุเหล็กอิสระที่เซลล์มะเร็งนำไปสร้างผนังเซลล์ อีกทั้งสามารถระงับการสร้างไขมันที่เซลล์มะเร็งต้องใช้ในการสร้างเยื่อบุผนังเซลล์ ทำให้เซลล์มะเร็งอ่อนแอและถูกกำจัดได้ง่ายด้วย Killer T Cell

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO สามารถเพิ่มจำนวน Natural Killer Cell และ Killer T Cell ขึ้นพร้อมๆ กันภายในร่างกาย เซลล์ทั้งสองจึงช่วยกันกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างปลอดภัย และยังสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ

T  helper cells คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในองค์ความรู้เชิงภูมิคุ้มกันวิทยาปัจจุบัน T helper cells ที่สำคัญประกอบด้วย Th1,Th2,Th17 และ T regulator ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลและมีสุขภาพเป็นปกติ

Th 1 และ Th 17 เป็นตัวเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยไปเพิ่มอนุภาพของเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งคือ เซลล์ T พิฆาต (killer T cell หรือ cytotoxic T cell) ซึ่งมีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเซลล์มะเร็ง อย่างจำเพาะเจาะจง โดยไม่มีผลต่อเซลล์ปกติของร่างกาย จึงมีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง

การกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งด้วยการกระตุ้น T helper cells โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Th 1 และTh 17 เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายจนทำให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ ในปัจจุบันเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไร้ผลข้างเคียง

                           
 Visitors: 22,669